RAZPIS ZA PRIJAVO NA IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE DOLENJSKE

Na Razvojnem centru Novo mesto kot nosilcu funkcije razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji DOLENJSKA, ki vključuje geografsko območje 12 dolenjskih občin (Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk) bodo v novembru 2021 izvedli izobraževanje za lokalne turistične vodnike destinacije Dolenjska.

Cilj je izobraziti turistične vodnike, ki bodo s svojimi znanji, poznavanjem lokalnega okolja ter zgodb prispevali pomemben delček v mozaiku nepozabnega obiska vsake skupine gostov na destinaciji. Sodobni turist oz. gost išče trajnostno naravnano ponudbo, ki se pogosto nanaša prav na dojemanje avtentičnosti doživetja in tu je vloga vodnika izjemno pomembna.

V program vabimo vse, ki imajo željo po tovrstnem delu z domačimi in tujimi turisti ter prispevati pomemben del k turističnemu razvoju destinacije. Izobraževanje, ki se bo ovijalo v novembru, bo obsegalo predvidoma 40 učnih ur, vanj pa se lahko vključijo tisti s končano najmanj V. stopnjo izobrazbe in znanjem vsaj enega tujega jezika s stopnjo najmanj V. ravni izobrazbe.

Razpis se nahaja na povezavi https://www.visitdolenjska.eu/razpis-vodniki.html  kjer je objavljen tudi obrazec za prijavo.

RCNM

 

Nazaj na seznam

. 
                        003  
greensafe60
      004