Zeleno, trajnostno, lokalno. Zelena shema in Konzorcij Slovenia Green

Destinacija Novo mesto je od leta 2018 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN: združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Z vstopom destinacije v Zeleno shemo slovenskega turizma smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe.

V letu 2022 smo pripravili nov akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto. S tem smo se zavezali k zasledovanju ukrepov in usmeritev nacionalne in občinske Strategije razvoja turizma v obdobju 2022 – 2030. Za doseganje vizije »zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse« se tako slovenski kot lokalni turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti. 

Skupni cilj strateških usmeritev se izraža v rasti dodane vrednosti za vse deležnike: zadovoljne lokalne prebivalce, motivirane zaposlene in navdušene obiskovalce.

Zelene nastanitve s posebnimi zgodbami

Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold/Platinum) morajo destinacije izpolnjevati kriterije Green Destinations Standard, medtem ko morajo ponudniki za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Park/Travel Agency/Attraction/Cuisine/Beach najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

Zeleni, trajnostni znak in certifikat Green Key so v Mestni občini Novo mesto do sedaj prejele Matjaževa domačija in Turistična kmetija Šeruga.

Zeleni znak Slovenia Green Travel Agency pa sta s prejetjem certifikatom Travelife pridobili tudi turistični agenciji Kompas Novo mesto in Green Adventure Slovenia, ki si prizadevata za zelene ukrepe in razvoj na področju turizma. S ponudbo aktivnih zelenih doživetij se zavzemata za razvoj trajnostnega turizma ter s tem skupaj s svojimi gosti pozitivno vplivata na naravno okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo.

Zero waste ponudniki 

Eden izmed ključnih dejavnikov zelene usmeritve in pomembni trajnostni koraki za zmanjševanje vpliva turizma na okolje, zmanjševanju odpadkov, predvsem plastičnih pa je tudi koncept »zero waste«.

Ponudnike nastanitev, organizatorje potovanj in obiskovalce želimo spodbuditi in vključiti v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in boljšega ločevanja odpadkov v sklopu delovanja in ponujanja vaših storitev na trgu.

Na poti do obratovanja brez odpadkov se je konceptu zero waste pridružila tudi Gostilna Mrak s Sel pri Ratežu. S tem je Novo mesto še korak bližje usmeritvam, ki jih udejanjamo kot zelena destinacija in prejemnica znaka Slovenia Green Bronze ter slogana Feel Slovenia "Zdaj je čas. Za MANJ plastike, VEČ trajnosti!"

Trajnostna mobilnost v destinaciji

Kot zelena destinacija Panonske regije spodbujamo obiskovalce in prebivalce lokalne skupnosti k uporabi javnih prevozov do in znotraj destinacije. V promocijskih vsebinah nagovarjamo  obiskovalce, da nas obiščejo z vlakom ali avtobusom. Medobčinski sistem izposoje e koles GoNM omogoča mobilnost znotraj destinacije, razvejana mreža kolesarskih poti (cestno, turno kolesarjenje) pa ponuja odlične možnosti raziskovanja podeželja in omogoča mobilnost do bolj oddaljenih turističnih lokacij. Z vstopom v združenje Aktivna Slovenija (SLovenia Outdoor) je MONM odprla novo poglavje v pozicioniranju Novega mesta kot odlične pohodniško-kolesarske destinacije. S trajnostnimi ukrepi se tako približujemo krovnim strateškim usmeritvam in razvoju vsebin na področju turizma.

Obiskati eno najbolj zelenih destinacij na svetu je odgovorna odločitev

Slovenija spada med okolju najbolj prijazne države na svetu. Good Country Index jo glede na njen pozitiven doprinos k planetu in podnebju uvršča na četrto mesto med 154 državami. Ponašamo se prostranimi gozdovi, bogato biotsko raznovrstnostjo, številnimi zaščitenimi območji in parki, izjemno vodnatostjo, ter pitno vodo izjemne kakovosti. Ponosni smo na našo pestro kulturno dediščino, ki jo aktivno ohranjamo. Ker želimo preprečiti negativne vplive obiskovalcev na naravno okolje in lokalne skupnosti, turizem razvijamo na trajnostni način. Pri tem potrebujemo vašo pomoč. S spodnjimi napotki vas pozivamo, da svoj obisk Slovenije obarvate zeleno in potujete odgovorno.

Ravnajmo odgovorno, varno in trajnostno.

Zavedamo se, da sta danes bolj kot kdaj koli pomembna zaupanje in varnost tako gostov kot zaposlenih v turizmu. Zaupanje v znamko I feel Slovenia ohranjamo in povečujemo z odgovornimi potovalnimi standardi v turizmu. Združili smo jih v znak GREEN&SAFE. Z njim označujemo in poudarjamo visoke higienske standarde in protokole ter trajnostna priporočila za turistične ponudnike in destinacije. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, povečujemo zaupanje gostov, da je Slovenija zelena in varna turistična destinacija. 

Tudi obiskovalci lahko občutno doprinesete k izboljšanju trajnosti ter potrditvi obljube, ki jo daje znamka SLOVENIA GREEN.

Zeleni napotki za obisk destinacije Novo mesto:

 • Potujte zeleno in ohranjajte naravo in pokrajino
 • Pripotujte z vlakom, avtobusom oziroma poiščite letalskega prevoznika, ki vlaga v programe za zmanjševanje ogljičnega odtisa
 • Poiščite nastanitev pri ponudniku, kjer si prizadevajo za trajnostno delovanje – odgovorna ravnanja pri naravnih virih in odpadkih
 • Sprehodite se po urejenih in označenih pešpoteh. Vsak sprehod izven predvidene poti lahko povzroči biotsko neravnovesje v rastlinskem in živalskem svetu
 • Raziskujte razgibano dolenjsko pokrajino po trasi Dirke po Sloveniji na kolesu
 • Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih odnesite do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi
 • Voda je pri nas čista in pitna. Uporabite steklenico primerno za večkratno uporabo. Ob večjih turističnih znamenitosti so na voljo javni pitniki za polnitev ali pitje vode
 • Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov tako, da raje izberete kratek tuš namesto kopeli in da med umivanjem zob zaprete pipo
 • Pomagajte prispevati k varčevanju z energijo tako, da uporabljene brisače in posteljnino uporabite večkrat
 • Izbirajte mila, kozmetične in druge čistilne pripravke, ki so okolju prijazni in ne načenjajo narave ali njenih občutljivih ekosistemov
 • Vzpodbujajte lokalne pridelovalce, rokodelce in ponudnike avtohtonega značaja
 • Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske naprave
 • Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve (Festival cvička, Mesto situl, Krka Outdoor Festival)
 • Okusite domačo kulinariko pri lokalnih ponudnikih destinacije, ki svoj navdih črpajo iz narave in njenih dobrot
 • Ročno delo lokalnih ustvarjalcev je najlepši spominek. Poiščite jih pri katerem izmed ponudnikov in v turistično informacijskem centru Novo mesto (Glavni trg 11)
 • Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno misel ter nam sledite na družbenih omrežjih ter uporabite #visitnovomesto
 • Da boste na tekočem z dogodki se lahko prijavite na novičnik tic@novomesto.si
 • V Sloveniji imamo vzpostavljene visoke higienske zahteve in priporočila za varovanje zdravja, zato ni presenetljivo, da smo med prvimi državami na svetu pridobili znak Safe Travels (varna potovanja) Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC). Tu se boste počutili varne na vsakem koraku, saj skrbno izvajamo vsa priporočila za preprečevanje okužb. Tako varujemo vas, zaposlene in prebivalce v lokalni skupnosti. Zdaj je čas za varen oddih v zeleni Sloveniji.Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma
 • Naj nas na vsakem koraku vodi zelena misel.

Dobrodošli, da skupaj z vami pišemo zelene zgodbe!