STARO MESTNO JEDRO

Na najizrazitejšem meandru smaragdno zelene Krke, rečne lepotice, je svoje mesto našlo Novo mesto, osrednje mesto pokrajine Dolenjske. Izredno bogate arheološke najdbe s prostora današnjega Novega mesta kažejo na kar večtisočletno poselitev mestnega prostora. Mesto je 7. aprila 1365 ustanovil ambiciozni habsburški vojvoda Rudolf IV. V burnih časih turških vpadov in vse do konca 18. stoletja je bilo mesto obdano z obzidjem. Vanj sta pripuščala le dva vhoda, severni, poimenovan tudi Gorenja oziroma Ljubljanska vrata, ter južni oziroma Dolenja ali Karlovška vrata. Slednja so imela svoje mesto v izteku današnje Pugljeve ulice. Na ostankih dela mestnega obzidja je po koncu 18. stoletja zrasel znameniti Breg, ki predstavlja enega najbolj ljubkih motivov mesta tudi za slikarske upodobitve. Veduto mestnega jedra že stoletja najmočneje oblikujeta zvonika cerkve svetega Miklavža in cerkve svetega Lenarta, ki je del frančiškanskega samostana. Osrednji del starega mestnega jedra predstavlja lepi Glavni trg. Najbolj prepoznaven arhitekturni motiv tega trga so arkadni hodniki, ki so prisotni na zgornjem delu trga. Na Glavnem trgu je izstopajoča stavba rotovž, sedež mestnega vodstva, ki je bil v današnji historicistični podobi sezidan na začetku 20. stoletja.

Glavni trg

Dokaz, da je bilo mesto gospodarsko močno že v preteklosti, je arhitektura trga, na katerem so stale hiše bogatih trgovcev. Na gornjem gospodarskem delu trga je mesto ustvarilo poseben tip trgovsko-obrtniške hiše, katere pritlični del je bil odprt s kamnitimi arkadami.

Preberi več

Rotovž

Mestna hiša stoji v zgornji polovici niza objektov, ki oblikujejo vzhodno stranico osrednjega dela Glavnega trga. Zgradil jo je Josip Olivo leta 1905 po načrtih arhitekta Wolfa iz Kranjske stavbinske družbe na mestu porušenega starega rotovža.

Preberi več

Kettejev vodnjak na trgu

Vodnjak stoji na zgornjem delu Glavnega trga. Marmorni, sedemkotni vodnjak stoji na podstavku, do katerega vodijo tri profilirane stopnice iz enakega materiala. V sredini se dviguje kamnit, okrogel steber s kamnito kotanjo. Na robu vodnjaka so vklesani verzi Kettejeve pesmi Na trgu.

Preberi več

Kandijski most

Železni most, ki povezuje staro mestno jedro s Kandijo, prečka Krko na spodnjem delu Glavnega trga. Most je leta 1898, ko je bil zgrajen, nadomestil stari leseni most, ki je stal nekaj deset metrov višje vodno. Kovičena konstrukcija, ki prečka Krko v enem, 75 m dolgem loku, sodi med redke in najstarejše tovrstne konstrukcije pri nas.

Preberi več

Cerkev sv. Lenarta, samostan, stara gimnazija

Po prihodu frančiškanov v Novo mesto jim je oglejski generalni vikar Andrej, škof fereritinski 31. oktobra 1469 izročil kapelo sv. Lenarta. Frančiškani naj bi kapelo podrli in na njenem mestu sezidali novo cerkev, ki jo je leta 1478 ali 1487 posvetil pičenski škof Pashazij

Preberi več

Breg

Novomeški breg je s svojo izredno izpostavljeno lego na obrobju historičnega mestnega jedra gotovo ena najslikovitejših znamenitosti mesta. To je strnjen niz stanovanjskih stavb, nastalih na potezi l.1786 porušenega srednjeveškega mestnega obzidja.

Preberi več

Narodni dom

Novomeški Sokolski ali Narodni dom je bil v devetnajstem stoletju ključen za razvoj slovenstva v tem in širšem prostoru, v dvajsetem stoletju je prevzemal predvsem kulturno vlogo v življenju mesta, dandanes pa služi kot ustvarjalni in prireditveni prostor alternativnim umetnikom.

Preberi več

Šance in obrambno obzidje

»Na Šancah« Novomeščani imenujejo prostor na vrhu starega mestnega jedra, nekoč imenovanega Kapiteljski hrib. Tu, tik ob kapiteljskih vrtovih, je največji del preostalega novomeškega obrambnega obzidja, ki je nekaj stoletij uspešno varovalo mesto pred nasiljem Turkov in ostalih, ter varovalo pridobljene mestne privilegije.

Preberi več

Spomeniški kompleks na vratih

Na vratih je spomeniško območje, ki ga je kmalu po drugi svetovni vojni zasnoval arhitekt Marjan Mušič. Na tem prostoru so bila v času, ko je bilo mesto obdano z obzidjem, Gorenja oziroma Ljubljanska vrata, ki so poleg Dolenjih oz. Karlovških na drugem koncu mesta edina pripuščala obiskovalce v srednjeveško mesto.

Preberi več

Stolna Cerkev sv. Miklavža

Gotska cerkev svetega Miklavža, stoletna spremljevalka Novega mesta, se pne proti nebu, na vrhu v okljuk reke Krke umeščenega historičnega jedra. Cerkev je najimenitnejši spomenik mesta in eden od njegovih osrednjih simbolov, ključno pa oblikuje tudi novomeško silhueto.

Preberi več

.