ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA

Arheološka dejstva Novega mesta

Cvetoči halštat Dolenjske so obdobje razcveta pokrajine zaradi bogatih površin železove rude ter obvladanja tehnologije taljenja in kovanja železa poimenovali raziskovalci evropske preteklosti. Zlahka lahko rečemo, da je novomeški prostor pomembno prispeval k skupni evropski arheološki dediščini, kar dokazujejo številne najdbe, kot so situle in drugi predmeti povezani s situlsko umetnostjo.

Preberi več

.