Posnetek strokovnega posveta: »Slovenski turizem po soočenju s pandemijo covid-19« v okviru MOS Celje, 2021.

Na posvetu so bili predstavljeni konkretni razpisi in ukrepi za pomoč turističnemu gospodarstvu. Na to temo izpostavljamo prispevke;

Ksenija Flegar, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, udeležence seznanila z doslej sprejetimi ukrepi za pomoč gostinsko-turističnemu sektorju za lažje soočanje s posledicami pandemije ter predstavila pretekle in aktualne javne razpise s področja turizma s poudarkom na vodilnih destinacijah in digitalizaciji.


Suzana Zagorc iz Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavila načrtovane javne razpise na osnovi Evropskih sredstev programa Next generation in Načrta za okrevanje in odpornost ter Kohezijske ovojnice.

Posnetek psoveta si poglejte na povezavi:

Strokovni posvet: »Slovenski turizem po soočenju s pandemijo covid-19« v okviru MOS Celje, 2021 - YouTube

 

Nazaj na seznam