ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA - SPREMLJANJE TRAJNOSTNIH KAZALINKOV

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema ter tako celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold), morajo destinacije izpolnjevati Green Destinations Standard.

Novo mesto  je v skladu s kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma, ocenjena s srebrnim znakom Slovenia Green Destination. S prejemom znaka Slovenia Green destination se Novo mesto tudi na ta način podkrepljeno opredeljuje kot okolju in družbi prijazna destinacija in se kot takšna tudi pozicionira na trgu.

V destinaciji redno spremljamo relevantne trajnostne kazalnike in jih posodabljamo najmanj 1x letno.

Neon Green and Purple Friendly Professional Messenger App Comparison Chart

Pojasnila glede % odplak: Odstotek je določen glede na število vseh prebivalcev v MO Novo mesto, ki so priključeni na javno kanalizacijo ali imajo hišno čistilno napravo. Torej v izračun niso vzeti samo tisti prebivalci, ki živijo v naseljih, ki morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.

Prevod kazalnikov / Translated indicators

1. % protected nature on destination.

2. % of waste, cleaned to the second stage.

3. % of solid waste for separate processing.

4. Number of spots for rentable bikes.

5. Number of bikes to rent.

6. Number of certificate Slovenia Green Accommodation.

7. Number  of certificate Slovenia Green Travel Agency.

8. Number of certificate  Green Atraction.

9. Number  of certificate Slovenia Green Cuisine.

10. Number  of certificate Slovenia Green Beach.

11. Number  of months with 80% of overnights.

 

 

Nazaj na seznam