Knjižnica Mirana Jarca
Kontakt
Ime
Knjižnica Mirana Jarca
Naslov
Rozmanova ulica 28
Pošta
8000 Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca

Novomeška Knjižnica Mirana Jarca je osrednja dolenjska knjižnica, ki deluje od leta 1946. Nahaja se v središču mesta na zgodovinsko pomembni legi, »Na vratih«, ki so predstavljala vstop v srednjeveško mesto po kopenski strani.

Njen sklad obsega okoli 500.000 enot, med drugim pa hrani tudi  redko, dragoceno gradivo: rokopise, inkunabule, prve in bibliofilske knjižne izdaje, faksimile, knjižne ilustracije, umetniške slike, grafične liste, dokumente, predmete, fotografije, razglednice, ekslibrise, podobice, tisk med NOB, muzikalije, zemljevide ter domoznanski drobni tisk. Najvrednejša med njimi je obsežna rokopisna zbirka slovenskega pesnika Mirana Jarca, po katerem se knjižnica imenuje od leta 1952. Med pomembnejšimi knjižnimi deli velja omeniti Srednjeveški kodeks in Dalmatinovo Biblijo.

Nazaj na seznam