Gorjanci

Gorjanci so najbolj znano in obiskan dolenjsko pogorje, ki se nad Krško kotlino dviguje do Trdinovega vrha (1178). Slovenski Gorjanci so le del ekološko celovitega prostora, ki se razteza še daleč na Hrvaško.

Gorjanci so pomemben rezervoar pitne vode za celotno novomeško kotlino, saj so na strmih pobočjih številni izvirni. Med njimi sta najbolj znana bajeslovna Gospodična in zaganjalka Minutnik, bistri potoki, kot so Kobila, Pendirjevka in Klamfer, pa so v severna pobočja vrezali globoke in slikovite doline. Naravne značilnosti opredeljujejo prostrani bukovi gozdovi z ohranjenima pragozdnima ostankoma na Ravni gori in Trdinovem vrhu. Popestrijo jih številne floristično zanimive košenice in različne gozdne združbe, ki so se razvile pod vplivom raznolikih ekoloških pogojih predvsem v dolini Kobile. Območje je predvideno, da se zavaruje kot krajinski park.

Gorjanci imajo velik rekreacijski pomen. Tu so markirane številne planinske poti, stalno sta oskrbovana planinska domova pri Gospodični in na Miklavžu.

Galerija

Nazaj na seznam