JAVNI POZIV ZA CVIČKOV SPOMINEK - POVABILO K PRIJAVI

JAVNI POZIV ZA CVIČKOV SPOMINEK 
POVABILO K PRIJAVI

OBJAVA: 21. 3. 2023 
ROK ZA PRIJAVO JE PODALJŠAN DO: 3. 5. 2023 do 00.00

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA
Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto), zanj TIC Novo mesto (Glavni trg 11, 8000 Novo mesto) organizira javni poziv za cvičkov spominek.

***

Besedilo javnega poziva: Besedilo poziva

Prijavni obrazec: Prijavni obrazec

***

VSEBINA IN CILJI JAVNEGA POZIVA

TIC Novo mesto v marcu in aprilu organizira javni poziv za cvičkov spominek ter k sodelovanju vabi vse ustvarjalce, ki lahko na kakršenkoli način ustvarijo spominek na temo cvička, vinske trte in našega vinorodnega okoliša, torej vino cviček aplicirajo na oz. v nov izdelek na nov, svojstven način. Izražati morajo lokalno okolje, s čimer vzbujajo spomine in lepe občutke na počitnice, preživete v posameznem turističnem kraju.

Spominki so že od nekdaj spremljevalci turizma, njihov nabor pa pomembno dopolnilo turistične ponudbe. Predstavljajo kraj, ljudi ter njihovo življenje, identitete ter šege in navade. Njihova zamisel se porodi iz motivov bogate slovenske naravne, kulturne, tehniške, kulinarične in druge dediščine. 

Dr. Janez Bogataj spominek opredeljuje kot vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja posebnosti naravnega okolja in ustvarjalne različnosti vsakdanjikov in praznikov prebivalcev dežel, pokrajin, dolin, mest, vasi, tudi posebnosti, ki nam jih ponujajo v muzejih, naravnih parkih, turističnih centrih idr. Vse te predmete, izdelke, drobne pozornosti in (ali) darila ponesemo v svoja domača, primarna kulturna okolja, kjer nam pomenijo nova spoznanja o deželah in okoljih, ki smo jih obiskali, spominjajo nas na prijetna doživetja in utrjujejo nova spoznanja ali pa nam celo omogočajo nova odkritja na področjih prehranjevanja, oblačenja, skrbi za lastno zdravje ali oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja. Odpirajo nova znanja, razvedrijo s svojimi zvočnimi sporočili, ali so le drobne pozornosti, s katerimi smo razveselili prijatelje ob vrnitvi domov. Paleta spominkov je zelo pestra, torej raznolika, tako kot smo raznoliki ljudje, naše želje, predstave, vrednote in cilji, ki si jih postavljamo tudi kot turisti. 

Cilj javnega poziva je identifikacija in izbor lokalnih spominkov na tematiko cvička ter pomoč proizvajalcem pri trženju spominkov – dostop do prodajnih mest in turistov ter obiskovalcev preko TIC-a Novo mesto. 

Cilj poziva je torej pridobiti nove atraktivne turistične izdelke na temo cvička, ki bodo obogatili ponudbo trgovine v TIC-u, ter hkrati vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z lokalnimi ustvarjalci, ki prepoznavajo zgodbo o cvičku kot pomemben del turistične ponudbe Novega mesta. Izbrani izdelki bodo zbrani pod skupno blagovno znamko, javnosti pa bodo predstavljeni v okviru Festivala cvička v mesecu maju. 

Vabljeni vsi, ki se na svojih področjih na kakršenkoli način srečujete z našim vinskim posebnežem cvičkom in bi ga radi javnosti predstavili na nov, edinstven način. 

 

PREDMET ZBIRANJA SPOMINKOV

V javnem pozivu za cvičkov spominek bomo sprejemali samo ustrezne spominke glede na postavljene kriterije oz. spodaj navedene zvrsti.

Predmet zbiranja so spominki iz naslednjih zvrsti:

- tiskovine: (turistični idr.) vodiči, publikacije, monografije, razglednice, zemljevidi, karte, zloženke, prospekti in drugi tiskarski izdelki (izrezanke, pobarvanke idr.),
- maskote, lutke, spominki s področja (lokalnih) mitologij, miniature in pomanjšave,
- izdelki sodobnega unikatnega in maloserijskega oblikovanja, tudi industrijskega oblikovanja, notranje opreme,
- kulinarični in gastronomski spominki, ki ne zahtevajo posebnega hranjena in so trajnejši oz. je njihov rok uporabe daljši (čaji, med, likerji, žganje, čokolade, piškoti, testenine, olja, kisi ipd.),
- spominki s področja zdravega življenja (čebelji izdelki, čaji, zelišča...),
- spominki s področja življenja v (z) naravi (-o),
- spominki s področja športa,
- glasbila in zvočila, spominki s področja glasbenih in video medijev,
- kuhinjski pripomočki (majolike, kupice ...),
- izobraževalni spominki,
- igre in igrače, spominki za razvedrilo,
- duhoviti in humorni spominki,
- turistično promocijski spominki (magneti ...),
- spominki s področja higiene in osebne nege (kopel, krema, milo ipd.),
- spominki s področja oblačilne kulture in mode,
- umetniška dela (slike, grafike, voščilnice ...),
- uporabni in okrasni predmeti (svečnik, lestenec, okvir za sliko, držalo za sliko ...),
- spominki domačih in umetnostnih obrti.

Ne bomo upoštevali spominkov iz naslednjih zvrsti:

- hitro pokvarljivi prehrambni izdelki, ki potrebujejo ustrezno hranjenje in ustrezne prodajne pogoje (mlečni izdelki, mesni izdelki, netrajni pekovski izdelki),
- sveži izdelki (sadje, zelenjava),
- izdelki z neustrezno embalažo (npr. piškoti brez embalaže),
- zgolj vino (razen, če je le to vključeno v izdelek ipd.)
- izdelki, ki spreminjajo svojo obliko, strukturo in niso primerni za daljše hranjenje (šopki, venčki iz rastlinja ...)
- storitve (doživetja, degustacije, animacije ipd.).
Spominek mora jasno izražati povezavo s cvičkom in mora vsebovati:
- artikel oz. spominek,
- zgodbo oz. kontekst,
- deklaracijo in proizvajalca,
- embalažo.

 

OBJAVA JAVNEGA POZIVA
Javni poziv je objavljen na spletni strani Zavoda Novo mesto, zavihek turizem: https://www.visitnovomesto.si/
datum objave poziva 21. 3. 2023.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Prijavitelj prijavi eno izvedbo spominka, hkrati pa lahko prijavi največ 3 različne spominke. Lahko prijavi spominke, ki jih že ima v svoji ponudbi. 

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje:

- registrirana dejavnost (s.p., d.o.o., osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji ipd.) ter vsa dovoljenja, ki zahtevajo izdelavo spominka,
- izdelan spominek (spominek, kontekst, embalaža),
- izpolnjen prijavni obrazec,
- na spominku mora biti na vidnem mestu predviden prostor za umestitev skupne blagovne znamke.

 

KAKO SPOMINEK ODDATI

Prijava na javni razpis se za popolno šteje, ko vsebuje

- spominek ali več spominkov (največ 3),
- izpolnjen prijavni obrazec,

vse skupaj dostavljeno v zaprti embalaži na naslov: 

TIC Novo mesto , Glavni trg 11, 8000 Novo mesto najpozneje do 3. 5. 2023 do 00.00 ure.

Na embalaži mora biti napisano: 

- naslov organizatorja,
- oznaka: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA CVIČKOV SPOMINEK«,
- na hrbtni strani embalaže mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. 

Prijavitelj bo ob oddaji spominka v TICu podpisal sprejemnico iz katere bo razviden datum sprejema. 
Če embalaža s prijavo ni označena po navedenih navodilih, organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne prijave ali njeno prezgodnje odpiranje. Takšne prijave organizator ne bo obravnaval. Prav tako ne bodo upoštevane prijave, ki bodo prispele po poteku roka javnega poziva.

 

OCENJEVANJE SPOMINKOV

Postopek ocenjevanja in izbire spominkov ni javen. O izbiri spominkov bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 14 dni po zaključku javnega poziva. Javna predstavitev izbranih spominkov bo na prireditvi Festival cvička, ki ga Zavod Novo mesto organizira med 26. in 28. majem 2023. 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA

Spominek mora biti izviren in ne kopija že poznanega, izražati mora identiteto kraja, zaželjeno je, da je cenovno dostopen.

Komisija bo spominke ocenjevala po naslednjih kriterijih:
- zasnova,
- izvirnost,
- funkcionalnost in uporabnost,
- turistično – promocijska vrednost,
- trajnostna komponenta,
- možnost proizvodnje oz. izdelave,
- trženje,
- celovitost. 

Vsak posamezni kriterij član strokovne komisije ocenjuje z oceno od 1 (najnižja) do 5  (najvišja), pri čemer ocene pomenijo: 

1 – neprimerno,
2 – primerno, 
3 – dobro,  
4 – zelo dobro,  
5 – odlično.  

Ocenjevalna komisija pri ocenjevanju spominka upošteva ves prispeli material (kot npr. skice, tekstovne obrazložitve, embalažo in sam izdelek). Vsak član komisije ocenjuje spominek po vseh kriterijih.


KAJ JAVNI POZIV PONUJA PRIJAVITELJU

Spominki, ki bodo izbrani po zaključku javnega poziva za cvičkov spominek, bodo vključeni v prodajo v prodajalni TIC Novo mesto.  Prijavitelj se mora strinjati s prodajo na odpoklic. Zavod Novo mesto bo za izbrane spominke s prijavitelji sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju na področju dejavnosti prodaje izdelkov na odpoklic.

Po dogovoru je možen tudi nakup določenih količin spominkov za promocijska in protokolarna darila Zavoda Novo mesto. 

Vsi spominki bodo zbrani pod skupno blagovno znamko in se bodo kot taki prodajali ter promovirali v prodajalni TIC.

Z izbranim naborom spominkov želimo zagotoviti promocijo lokalnega okolja in njegove spominkarske ponudbe ter mreženje le-te skozi različne kanale. TIC Novo mesto se obveže, da bo promoviral spominke pod skupno blagovno znamko na spletni strani www.visitnovomesto.si, na družbenih omrežjih ter preko tedenskega napovednika dogodkov in ponudbe TIC-a Novo mesto. 

TIC Novo mesto bo prijaviteljem omogočal tudi javne predstavitve v prostorih TIC-a samostojno ali v sklopu drugih prireditev.

 

KONTAKTNA OSEBA JAVNEGA POZIVA

Mojca Ramovš
TIC Novo mesto
Glavni trg 11, 8000 Novo mesto
tel.: 041 202 080, 07 39 39 263
e-pošta: tic@novomesto.si

 

PRILOGE

Priloga 1: registracija podjetja oz. izpis iz sodnega registra.

Priloga 2: prijavni obrazec.

 

21. marec 2023
TIC Novo mesto za Zavod Novo mesto

Nazaj na seznam